Parteneriat interuniversitar pentru cresterea calitatii si interdisciplinaritatii cercetarii doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale - DocMed.net

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

AXA PRIORITARĂ 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”

Titlu Proiect: “PARTENERIAT INTERUNIVERSITAR PENTRU CRESTEREA CALITATII SI INTERDISCIPLINARITATII CERCETARII DOCTORALE MEDICALE PRIN ACORDAREA DE BURSE DOCTORALE – DocMed.net”

Cod Contract: POSDRU 107/1.5/S/78702