Criterii de acordare

O competitie, care va cuprinde 2 probe:
1. Concurs de dosare, care vor contine:

 • CV in format european, la care se anexeaza: lista de lucrari publicate sau prezentate, lista participarilor in proiectelor de cercetare;
 • dovada apartenentei unui grup vulnerabil (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul instituţionalizat de protectie a copilului, familii care au mai mult de 2 (doi) copii, familii monoparentale, femei, persoane care traiesc din venitul minim garantat, persoane afectate de boli ocupationale);
 • adeverinta de venit, sau declaratie pe proprie raspundere referitoare la situatia economica (venit, persoane aflate in intretinere, etc).
2. Interviu si sustinerea proiectului de cercetare, pentru care doctoranzii vor pregati o prezentare power point, care va atinge urmatoarele aspecte:
 • obiectivele proiectului
 • metodologia de cercetare
 • infrastructura de cercetare (existenta, necesara)
 • rezultate asteptate
 • planul de diseminare si mobilitate (institutia de cercetare vizata, beneficiile pentru proiect, etc)
 • riscurile proiectului


Grila de evaluare a doctoranzilor va tine seama de urmatoarele criterii:

 • calitatea propunerii de proiect de cercetare – 40%;
 • autor de lucrari stiintifice (punctaj diferit pentru articol publicat in reviste ISI, BDI, CNCSIS, pentru comunicare stiintifica cu rezumat publicat in tara sau strainatate si functie de calitatea autorului – prim autor, etc) – 30%;
 • implicarea prealabila in proiecte de cercetare (punctaj diferit pentru proiecte nationale, proiecte europene, trialuri clinice sponsorizate, etc) – 25%;
 • apartenenta la grupuri vulnerabile sau situatia socio-economica – 5%