Obiective

Obiectivul general

al proiectului urmareste cresterea nivelului de formare a viitorilor cercetatori din domeniul medical prin implementarea unui sistem complex, bidimensional (aprofundarea cunostintelor de specialitate si dobandirea de abilitati orizontale) de pregatire in cadrul studiilor universitare de doctorat in sprijinul dezvoltarii unei cariere de succes si a insertiei solide pe piata muncii. Acesta va fi atins prin acordarea de sprijin financiar, prin mobilitate academica interuniversitara sau transnationala si prin stimularea cercetarii doctorale interdisciplinare.


Obiective specifice proiectului:

  • imbunatatirea continua a calitatii si extinderea accesului la educatie prin sprijinirea unui numar de 75 doctoranzi;
  • cresterea mobilitatii academice si promovarea bunelor practici in cercetarea medicala prin oferirea de stagii de cercetare la standarde inalte de calitate si performanta;
  • dezvoltarea cooperarii academice interuniversitare in vederea sprijinirii activitatilor de cercetare in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat;
  • cresterea gradului de absorbtie pe piata muncii prin diversificarea formelor de pregatire si documentare si prin dezvoltarea de competente necesare intr-o societate a cunoasterii;
  • cresterea vizibilitatii cercetarii medicale efectuate la nivel de doctorat prin sprijinirea publicarii in reviste indexate;
  • cresterea interactivitatii relatiilor interpersonale de la toate nivelurile Scolilor Doctorale prin utilizarea intensiva a mijloacelor TIC atat in activitatile didactice cat si in cele de management academic.