Rezultate obţinute

 • constituire cadru de dezvoltare al unor programe avansate doctorale și creșterea calității actului educațional;
 • creșterea calității resurselor umane din cercetare;
 • diversificarea oportunităților de carieră în perioada post-doctorală;
 • îmbunătățirea infrastructurii pentru cercetarea doctorală;
 • creșterea vizibilității științifice a Universităților partenere;
 • 150 lucrări științifice prezentate – programe doctorale;
 • 150 lucrări ştiinţifice publicate - programe doctorale;
 • 1 regulament de acordare a burselor doctorale;
 • 1 acord/metodologie de colaborare interuniversitară pentru mobilități de cercetare;
 • 1 procedură de monitorizare a activității de formare și cercetare a doctoranzilor;
 • 1 regulamant mobilități transnaționale;
 • 3 sesiuni de comunicări științifice pentru doctoranzi;
 • 18 sesiuni de formare: abilități orizontale și comunicare;
 • 3 sesiuni intensive de promovare a interdisciplinarității în cercetarea medicală;
 • 3 sesiuni de formare: egalitate de șanse, dezvoltare durabilă;
 • 1 help-desk publicare științifică medicală;
 • realizarea de materiale promoționale.